Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.

Investors login

Over Egeria

Het team

Partner
Founding Partner
Partner
Partner
Associate
Business Development & Investor Relations Director
Associate
Investment Manager
Associate
Investment Manager
Investment Manager
Investment Manager
Investment Director
Investment Director
Human Capital Director
Executive Assistant
Human Capital Manager
Executive Assistant
Office Assistant
Controller a.i.
Executive Assistant
Legal Support Officer
Chief Financial Officer
Gastvrouw
Office Manager
Assistant Controller
Chief Legal Officer

Filosofie

Egeria heeft als filosofie te investeren in gezonde, goed geleide Nederlandse ondernemingen opererend in markten met aantrekkelijke groeiperspectieven. Egeria is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gericht op lange termijn investeringen zonder ‘exit’ dwang. Ons doel is om samen met het management, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, langdurige waarde te creëren voor alle betrokkenen en de ondernemingen verder te laten ontwikkelen en groeien.

 

Meer in het algemeen geldt dat wij bij alle ondernemingen waarin wij investeren volledig gecommitteerd zijn om samen met het management de onderneming verder uit te bouwen. Het management en Egeria hebben daarbij ieder hun eigen rol: het management onderneemt en heeft de dagelijkse leiding en Egeria houdt toezicht via de Raad van Commissarissen, geeft advies en ondersteunt het management waar gewenst.

Werkwijze

Egeria richt zich bij de ondernemingen waarin het investeert op het ondersteunen van het management bij de verdere (waarde)groei en ontwikkeling van de onderneming. De ondersteuning die Egeria biedt aan de onderneming richt zich hierbij met name op het:

 

cirkels_wit_1

Beschikbaar stellen van additioneel kapitaal en arrangeren van financiering voor verdere groei

 

cirkels_wit_2

Ondersteunen van management bij acquisities en grootschalige investeringen

 

cirkels_wit_3

Fungeren als klankbord voor het management bij strategische beslissingen

 

cirkels_wit_4

Toegang verlenen tot juridische, financiële en fiscale kennis die wij in de loop van de jaren hebben opgedaan

 

cirkels_wit_5

Toegang verlenen tot een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, waaronder ook de managers van onze andere ondernemingen

Duurzaam ondernemen

Egeria wil waarborgen dat alle portfolio-ondernemingen op verantwoorde en ethische wijze werken. Daarom hebben wij onze duurzaamheidswaarden expliciet gedefinieerd in drie dimensies: Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur). Naleving van wet- en regelgeving is hierbij vanzelfsprekend.

 

Wij streven ernaar om duurzaamheid structureel te integreren in onze investeringsprocessen. Om duurzaamheid goed te combineren met waardecreatie, sporen we onze portfolio-ondernemingen aan om voortdurend te zoeken naar milieuvriendelijke kansen. Voor de verschillende dimensies van duurzaamheid hebben we de volgende vijf doelstellingen geformuleerd:

 

cirkels_blauw_1

Beperkt gebruik van schaarse grondstoffen: minder materiaalgebruik, recycling van grond- en hulpstoffen en gebruik van producten met een langere levensduur

 

cirkels_blauw_2

Ontzien van ecosystemen: milieuvriendelijke werkwijzen en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

 

cirkels_blauw_3

Minimalisering van niet-afbreekbare en niet-recyclebare afvalstoffen in bodem, water en lucht

 

cirkels_blauw_4

Eerlijke handel drijven: respect voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers

 

cirkels_blauw_5

In kaart brengen en rapporteren van belangrijke parameters en kwesties op duurzaamheidsgebied

 

Egeria stimuleert portfolio-ondernemingen om zelf beleid te formuleren voor duurzaamheidsaspecten die voor hen relevant zijn. In 2011 hebben al onze portfolio-ondernemingen samen met externe experts rapporten opgesteld over hun prioriteiten, huidige status en toekomstplannen op duurzaamheidsgebied. Sindsdien wordt
de voortgang ieder jaar gerapporteerd. Zo volgen wij de voortgang en blijft duurzaamheid onder de aandacht.

Persberichten

Egeria neemt Trust over

Dordrecht, 30 april 2018 – Trust Holding N.V….

ilionx en QNH bundelen krachten

Utrecht/ Amsterdam, 27 maart 2018 – Branchegenoten ilionx…

3i invests in Royal Sanders to accelerate international growth

3i Group plc (“3i”) today announces that it…

Nooteboom Textiles verstevigt positie

Tilburgs familiebedrijf verwacht versnelde internationale expansie met investering…

Egeria haalt EUR 800 miljoen op met Private Equity Fund V

Nederlandse investeringsmaatschappij sluit fonds in een recordtijd van…

Egeria winnaar van NVP ESG Award 2017

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen reikt voor het…

Geschiedenis