Corporate responsibility

CORPORATE RESPONSIBILITY

Egeria staat midden in de samenleving en gelooft dat het creëren van waarde verder gaat dan financieel rendement. Naast een helder Environmental, Social & Governance (ESG)-beleid is Egeria in 2018 met Egeriado een ambitieus corporate giving-programma gestart.

ESG

Egeria gelooft in verantwoord en ethisch ondernemen. De duurzaamheidswaarden (met betrekking tot onder meer energieverbruik, klimaat, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, goed ondernemingsbestuur en naleving wet- en regelgeving) gelden voor Egeria zelf, maar worden ook meegewogen bij de selectie en het beheer van portefeuillebedrijven. De drie dimensies die daarbij worden meegewogen zijn Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur). Deze zijn gevat in de volgende vijf ESG-doelstellingen (zoals rechts is afgebeeld).

Daarnaast stimuleren wij onze portefeuillebedrijven om een eigen duurzaamheidsbeleid te formuleren. Dit beleid wordt jaarlijks met behulp van externe experts geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

Egeria was in 2017 de eerste winnaar van de NVP ESG Award van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het NVP-lid met het meest toonaangevende ESG-beleid.

1

Beperking van het gebruik van schaarse grondstoffen: minder materiaalgebruik, recycling van grond- en hulpstoffen en gebruik van producten met een langere levensduur.

2

Ontzien van ecosystemen: milieuvriendelijke werkwijzen en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

3

Minimalisering van niet-afbreekbare en niet-recyclebare afvalstoffen in bodem, water en lucht.

4

Eerlijke handeldrijven: respect voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers.

5

In kaart brengen en rapporteren van belangrijke parameters en kwesties op duurzaamheidsgebied.

EGERIAdo

Omdat we weten dat een kleine stap van de een, een gigantische impact op de ander kan hebben is Egeria in 2018 gestart met Egeriado. Een corporate giving programma waarmee kansrijke projecten de mogelijkheid krijgen om de volgende stap te zetten, het onmogelijke mogelijk te maken. We geloven daarbij net als bij onze investeringen in de kracht van goed management, duurzame groei en de durf om samen iets op te bouwen. Meer lezen over Egeriado of een aanvraag indienen? Kijk daarvoor op de website www.do.egeria.nl.

Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.