Over Egeria

SAMEN DURVEN BOUWEN

Investeringsmaatschappij Egeria participeert al meer dan twintig jaar in gezonde, goed geleide Nederlandse ondernemingen of ondernemingen met een Nederlandse connectie. Naast de deelnemingen in Egeria Private Equity Funds heeft Egeria een Evergreen portefeuille (Egeria Evergreen) en een aantal deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven (Egeria Listed Investments). De vastgoedactiviteiten zijn samengebracht in Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development.

Egeria is onafhankelijk, investeert voor langere termijn en bouwt, samen met de managementteams en partners, onafgebroken aan haar investeringen.

Egeria gelooft in samen durven bouwen. Samen met onze eigen mensen, samen met het management van onze portefeuillebedrijven en samen met ons netwerk van industrie-experts om zo groei en duurzame waardeontwikkeling te realiseren. We maken ambitieuze doelstellingen concreet, besluiten zo snel mogelijk en leggen daarmee vandaag al de eerste steen, niet morgen.

Egeria Private Equity Funds investeert in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de 50 en 350 miljoen euro, waarbij het uitgangspunt is dat het management van een portefeuillebedrijf mede-eigenaar is. Daarbij moet een bedrijf groeipotentieel hebben en actief zijn in een markt met aantrekkelijke perspectieven.

Het management van de portefeuillebedrijven onderneemt en heeft de dagelijkse leiding. Egeria is een actieve partner die versnelling mogelijk maakt samen met een Raad van Commissarissen die over specifieke industrie expertise beschikt. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij vanzelfsprekend.

De professionals van Egeria ondersteunen het management van de portefeuillebedrijven met betrekking tot allerhande zaken. Hierbij moet worden gedacht aan:

1

Fungeren als klankbord bij het bepalen van de strategische richting en prioriteiten.

2

Bieden van hands-on ondersteuning bij het laten groeien en verder professionaliseren van de organisatie.

3

Realiseren van (internationale) acquisities en grootschalige investeringen.

4

Beschikbaar stellen van additioneel kapitaal en het realiseren van financiering voor verdere groei.

5

Delen van best practices op Human Capital, commercieel, operationeel, juridisch, fiscaal en financieel gebied.

Twee decennia ondernemen

Egeria is al meer dan 20 jaar in Nederland en daarbuiten toonaangevend als onafhankelijke investeringsmaatschappij. Twee decennia ondernemen in vogelvlucht:

1997 – 2003

Egeria wordt in 1997 opgericht door de familie Brenninkmeijer en de huidige Founding Partner Peter Visser. In 2004 wordt besloten om Egeria open te stellen voor een select aantal externe investeerders. De gemiddelde investeringsomvang stijgt in de periode 1997-2003 van 3,5 miljoen euro naar zo’n 25 miljoen euro, waarbij in totaal 230 miljoen euro wordt geïnvesteerd in 15 ondernemingen. Het team van Egeria groeit in deze periode naar vijf investment professionals.

2004

In 2004 wordt het tweede fonds gelanceerd: Egeria Private Equity Fund II, met Bregal Investments als eerste investeerder en Egeria als onafhankelijke manager. Fund II investeert in vier jaar in twaalf bedrijven, waarvan zes in 2006 worden ondergebracht in Egeria Evergreens, een portefeuille met evergreen investeringen.

2008

In 2008 wordt Egeria Private Equity Fund III opgericht en doorbreekt Egeria de grens van 1 miljard euro beheerd vermogen.

2012

Na een korte en zeer succesvolle fundraising start eind 2012 Egeria Private Equity Fund IV en groeit het beheerde vermogen naar €1,7 miljard. Het investment team van Egeria bestaat inmiddels uit 16 investment professionals.

2014

Egeria start in 2014 met de acquisitie van retailpanden in Berlijn, Boston en Nederland met de opbouw van een onroerendgoedportefeuille. Twee jaar later wordt dit met de start van Egeria Real Estate Development en de eerste transformatieprojecten in onder andere Amsterdam en Rotterdam verbreed naar vastgoedontwikkeling.

2017

Het meest recente private equity fonds wordt eind 2017 gelanceerd: Egeria Private Equity Fund V met een eigen vermogen van € 800 miljoen dat in een recordtijd van zes weken met een first and final closing is opgehaald.

Egeria is als onafhankelijke investeringsmaatschappij in twintig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende speler met zo’n 40 mensen in dienst. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een omzet van ruim € 2,3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen. Egeria is in 2017 door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) uitgeroepen tot winnaar van de NVP ESG Award 2017.

Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.