Real estate

Real estate

Egeria Real Estate Investments investeert in A1 commercieel en residentieel onroerend goed op de beste locaties in Nederland, Berlijn (Duitsland) en het Amerikaanse Boston. Egeria Real Estate Development ontwikkelt onroerend goed op verschillende locaties in Nederland. In totaal is momenteel voor ruim 250 miljoen euro geïnvesteerd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Egeria?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Investments

Egeria Real Estate Investments bouwt met investeringen in A1 retail-locaties en residentieel wonen in Nederland (voornamelijk in de Randstad), Berlijn (Duitsland) en in Boston (de Verenigde Staten) aan een solide beleggingsportefeuille. Deze locaties zijn door Egeria Real Estate Investments geselecteerd om hun sterke nationale, regionale en lokale economieën en de mogelijkheden die Egeria Real Estate Investments ziet in deze markten. Egeria Real Estate Investments heeft een sterk hands-on team en heeft het beheer in eigen hand.

Development

Egeria is in 2015 met Egeria Real Estate Development (ERED) gestart met het (her)ontwikkelen van vastgoedprojecten in de Randstad. ERED richt zich voornamelijk op complexe projecten in binnenstedelijke gebieden, waarbij onder andere leegstaande kantoorgebouwen worden getransformeerd tot woningen. Het uitgangspunt bij de projecten van ERED is dat naast het belang van de investeerders ook het algemeen belang wordt gediend; dit vertaalt zich in de ontwikkeling van goede woonvoorzieningen, leefbare buurten en het activeren van vervallen gebouwen en gebieden. Hiermee draagt ERED bij aan de duurzaamheidsambities van Egeria. ERED werkt voor eigen rekening en risico verkoopt de projecten na het ontwikkeltraject aan (institutionele) beleggers of consumenten.

Investeringscriteria

Egeria Real Estate Development is altijd geïnteresseerd in investeringsmogelijkheden, waarbij aan de onderstaande criteria worden gehanteerd:

Binnenstedelijke locaties in de grote steden in Nederland met een bovengemiddelde economische en demografische outlook
Verouderd en/of (deels) leegstaand vastgoed met een gewogen gemiddelde resterende huurtermijn (WALL) van maximaal 3-5 jaar
Projecten hebben een opportunistisch karakter en er is (her)ontwikkelingspotentieel aanwezig
Volume van minimaal 10.000 m2 en/of er zijn meer dan 250 woningen te realiseren
Investeringen met volledig eigen vermogen of met beperkte externe financiering

Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.