Barbara Glaser

Barbara Glaser, Business Development & Investor Relations Director, is in september 2017 in dienst getreden bij Egeria.

Voordat Barbara bij Egeria in dienst trad werkte zij geruime tijd als Director in het Corporate Development team van ABN AMRO waar zij de Managing Board adviseerde inzake strategische M&A transacties. Daarvoor heeft zij gewerkt bij NIBC Capital en Oaklins in verschillende Corporate Development, IPO en M&A functies.

Barbara heeft Economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen Egeria is zij verantwoordelijk voor de strategie van Egeria, Fundraising en de Investeerders.


Team

Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.