Lillian Bijloos

Lillian Bijloos is in januari 2018 de samenwerking met Egeria Real Estate Development aangegaan.

Voor haar samenwerking met ERED was zij vanaf 2007 werkzaam als vastgoedontwikkelaar bij Provast in Den Haag. Zij was hier verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling van binnenstedelijk commercieel vastgoed en woningbouw vanaf initiatief tot en met oplevering.

Lillian heeft haar Master (ir.) titel behaald aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, afstudeerrichting Architectuur met als specialisatie transformatie.

Lillian is onder andere verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het project “Laan van NOI” in Den Haag.

Team

Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.