Investors login

Thea Visser

Thea Visser, Boekhoudster, is in januari 2009 in dienst getreden bij Egeria.

Thea is meerdere jaren actief geweest in het openbaar bibliotheekwerk, merendeels in leidinggevende functies. Binnen Egeria is zij eerst als Backoffice assistant werkzaam geweest, alvorens de overstap te maken naar Egeria Real Estate Investments. Naast een bibliotheekopleiding heeft zij economische vakken en talen gestudeerd aan de Hogere Economische School Amsterdam.

Thea is verantwoordelijk voor de boekhouding van de Nederlandse activiteiten van Egeria Real Estate Investments.

Over ons