Thea Visser

Thea Visser, Real Estate Support Officer, is in januari 2009 in dienst getreden bij Egeria.

Thea is meerdere jaren actief geweest in het openbaar bibliotheekwerk, merendeels in leidinggevende functies. Binnen Egeria is zij eerst als Backoffice assistant werkzaam geweest, alvorens de overstap te maken naar Egeria Real Estate Investments. Naast een bibliotheekopleiding heeft zij economische vakken en talen gestudeerd aan de Hogere Economische School Amsterdam.

Thea is verantwoordelijk voor de boekhouding van de Nederlandse activiteiten van Egeria Real Estate Investments.

Team

Egeria uses cookies

Cookies are small files that are sent along with pages from this website, they are read by your browser and then saved on your hard disk on your computer. There are different kinds of cookies that can be used for different purposes. Some cookies may require consent.  If you consent with our cookie statement you agree with additional cookies being placed. what these cookies do can be read in our privacy statement. If you do not content these additonal cookies will not be placed. If you want to know more about the cookies we use, the data that is being collected with those cookies, and your rights about the information being gathered, you can read our privacy statement here.